Geïnteresseerd?

Contact

HinkStapSprong Leusden:

HinkStapSprong (HSS) Leusden is een organisatie dat professionele buitenschoolse begeleiding biedt aan
kinderen tussen de 6 en 12 jaar met ontwikkelingsbeperkingen (o.a. autisme) en gedragsstoornissen
(o.a. ADHD). HSS werkt met een kleine groep (max 5 kinderen) onder begeleiding van HBO opgeleid
personeel dat geruime ervaring tijd heeft met verschillende beperkingen en stoornissen.
De individuele aandacht voor het kind staat centraal bij HinkStapSprong. Naast deze individuele
aandacht werken we op niveau aan groepsparticipatie, samenwerken, omgang met normen en
waarden via een afgestemd handelingsplan. De benodigde ontspanning bieden wij in samenwerking
met de reguliere BSO SNO (Sportieve Naschoolse Opvang) Leusden aan in vorm van sport en spel
tijdens de begeleiding. Door deze samenwerking leren de kinderen van HinkStapSprong contact te
maken en het onderhouden hiervan met de reguliere kinderen, omgaan met emoties en verschillen,
voor zichzelf opkomen en het verrichten van dagelijkse handelingen.
De organisatie heeft nauw contact met partijen als de buurtsportcoach, scholen, sportverenigingen
etc. Wij streven naar samenwerkingen met professionals wanneer dit de ontwikkeling van het kind
en de omgeving bevorderd.
HinkStapSprong is gevestigd in het clubgebouw van LHV. De professionele begeleiding en aandacht
participeert op vaste tijdstippen in de reguliere BSO SNO Leusden, elders op het sportpark. De
buitenschoolse begeleiding is geopend van 14.00 – 18.30 op de maandag, dinsdag en donderdag. In
de vakantie wordt er gewerkt met een aangepast rooster en studiedagen in overleg.
Interesse of nadere informatie? Neem gerust contact op met Naomi Kok via info@hssleusden.nl of bel met Sjoerd Versteeg 06 13516580.
U en uw kind(eren) zijn in ieder geval te allen tijde van harte welkom een keer kennis te maken met HinkStapSprong. 

 

Samen met uw kind bij HinkStapSprong, naar zelfstandigheid en de maatschappij!

 

De kosten kunnen worden voldaan door het Persoons Gebonden Budget (PGB).