GGD inspectie en rapportage


SNO Leusden wordt door de GGD meerdere malen in het jaar onaangekondigd gecontroleerd. Tijdens de inspectie worden er verschillende aspecten geinspecteerd, als bijvoorbeeld: veiligheid, bevoegd personeel, ontwikkeling en meer. De uitkomsten van desbetreffende inspectiemomenten zijn te lezen in de rapportageverslagen van de GGD inspecteur. Al jaren zijn wij trots op de bevindingen van de inspecteur. Uiteraard willen wij deze graag met u delen. Via onderstaande links kunt u de rapportage inzien per SNO groep. Vragen, op-/aanmerkingen? Deel ze met het SNO team. 

Landelijk Register Kinderopvang:

Mini/ Young Stars (LRK nummer 107363574)
All Stars/ SNO+ (LRK 692658981)
SNO Voetbal (LRK 262902369)