Algemene voorwaarden HinkStapSprong Leusden

 

Op al onze aanbiedingen, diensten en opdrachten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. De algemene voorwaarden kunnen op verzoek worden toegezonden. Tevens zijn deze in te zien via onze website en aldaar te downloaden (hier onder), zodat u deze kunt opslaan en bewaren op uw eigen systeem.

Klik op deze link om de algemene voorwaarden van HinkStapSprong Leusden te lezen.